Podeu utilitzar aquest formulari per fer arribar al coordinador o coordinadora de l’estudi les vostres queixes, suggeriments o preguntes. Tingueu en compte que:

  • El tema de la consulta que plantegeu s’ha de cenyir a qüestions relacionades amb l’estudi triat.
  • Aquest formulari no és el procediment establert per a l’inici de cap tràmit acadèmic o administratiu, i per tant la resposta rebuda no pot ser considerada en cap cas un acte o una resolució amb validesa jurídica.

Preguntes, suggeriments i queixes

Àmbit
Nom
Cognoms
Email
Què voleu plantejar?
Tema
Motiu
Justificació
Proposta