Preguntes, suggeriments i queixes

Podeu utilitzar aquest formulari per enviar al coordinador o coordinadora de l’estudi les vostres queixes, suggeriments o preguntes.

Tingueu en compte que:

  • El tema de la consulta que plantegeu s’ha de cenyir a qüestions relacionades amb l’estudi triat.
  • Aquest formulari no és el procediment establert per a l’inici de cap tràmit acadèmic o administratiu, i per tant la resposta rebuda no pot ser considerada en cap cas un acte o una resolució amb validesa jurídica.

Estudi

Nom
Cognoms
Email

Què voleu plantejar?

Relacionada amb:Motiu
Justificació
Proposta

Informació bàsica sobre protecció de dades

  • Responsable de tractament: Universitat de Girona.
  • Finalitat: deixar constància i atendre preguntes, suggeriments i queixes; elaboració d’estadístiques.
  • Legitimació: compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD): millora del servei públic que ofereix la Universitat, atenció a drets i interessos legítims.
  • Destinataris: les dades no es comuniquen a persones externes a la Universitat.
  • Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Secretaria General de la Universitat de Girona.
  • Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al següent enllaç.