Preguntes, queixes, suggeriments i felicitacions

  (Descripció curta)

Totes les entrades es registren i es valoren i, en cas que la persona interessada hagi deixat un correu de contacte, es responen directament. Tot i això, aquest formulari no és l’inici de cap tràmit acadèmic o administratiu, i per tant la resposta rebuda no es pot considerar en cap cas un acte o una resolució amb validesa jurídica.

Si fas “Enviar”, seràs atès en primera instància per:

CAPTCHA image
Si us plau, entra al quadre de text el codi que es veu a la imatge superior.
Informació bàsica sobre protecció de dades
  • Responsable del tractament: Universitat de Girona.
  • Finalitat: Atendre les consultes, suggeriments, queixes i felicitacions dels membres de la comunitat universitària i deixar-ne constància. Elaborar estadístiques.
  • Legitimació: Article 6.1.e del RGPD: compliment d’una missió realitzada en interès públic.
  • Destinataris: Universitat de Girona. Les dades no es comunicaran a persones o entitats externes.
  • Drets de les persones interessades: Les persones interessades poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació del tractament adreçant-se a la Secretaria General de la Universitat de Girona.

Pots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en aquest enllaç